Skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2016 roku.

 

 

Skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

Prezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r.

 

23 lutego 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 405/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1902/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w składzie:

1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:

 1. Michał Drewnicki
 2. Małgorzata Jantos
 3. Adam Kalita
 4. Stanisław Zięba

2. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:

 1. Witold Kramarz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 2. Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta
 3. Mateusz Płoskonka  – Wydział Spraw Społecznych
 4. Bogusława Presz  – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła
 2. Ewa Chromniak – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 3. Przemysław Dziewitek – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 4. Paweł Mucha – Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
 5. Ewa Ryks – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
 6. Przemysław Walocha – Fundacja Babel Images
 7. Aleksandra Włodarczyk – Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
 8. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz – Fundacja MIASTOTWÓRCZE.

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zobacz także: kandydaci do KRDPP 2014-2016 - przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy