Komunikat archiwalny

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Już we wrześniu (08-15.09.2014 r.) odbędzie się VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, największe święto organizacji pozarządowych w naszym kraju. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz zaprasza organizacje do uczestnictwa w OFIP-ie oraz zgłaszania się do wspólnego wyjazdu.

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
Fot. http://ofip.eu/

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków do uczestnictwa w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz wspólnego - nieodpłatnego - wyjazdu.

ZGŁOSZENIA NA OFIP

Formularze zgłoszeniowe dla tych, którzy chcą uczestniczyć w siódmej edycji OFIP-u jak również tworzyć to wydarzenie dostępne są na stronie: http://ofip.eu/formularze/.

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE WYJAZDU

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych wraz Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu prowadzi działania dotyczące organizacji dla krakowskich ngosów nieodpłatnego wyjazdu do Warszawy, celem wspólnego uczestnictwa OFIP-ie -konferencji poświęconej inicjatywom obywatelskim w dniu 15 września br.

Wyjazd z Krakowa jest planowany na dzień 15 września w godzinach wczesnoporannych, powrót nastąpi tego samego dnia w godzinach wieczornych.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane organizacje o zgłaszanie zamiaru udziału w wyjeździe do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu na adres j.howaniec@fundraising.org.pl do 24 sierpnia 2014 r. z dopiskiem w temacie "Wyjazd - OFIP".

Zgłoszenie powinno uwzględniać:

  1. nazwę organizacji,
  2. dane teleadresowe/kontaktowe,
  3. liczbę osób/uczestników OFIP-u reprezentujących organizację wraz z pełnionymi przez nie funkcjami.

Docelowa lista uczestników będzie przygotowywana zgodnie z kolejnością nadsyłanych zgłoszeń!


Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie. Pierwszy OFIP miał miejsce w 1996 roku. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu.

Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. W tym roku będzie to Tydzień Obywatelski, którego wydarzenia rozpoczną się w poniedziałek 8 września i zostaną zwieńczone Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich 14 września na Krakowskim Przedmieściu.

Głównym zagadnieniem tegorocznej konferencji będzie praca nad wewnętrzną strategią rozwoju sektora obywatelskiego. Omówione zostaną efekty debat na Regionalnych Forach Inicjatyw Pozarządowych, które odbywały się w całym kraju w czerwcu.

W związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów uczestnicy i organizatorzy będą przyglądać się dorobkowi sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji, oceniać jego dokonania i stawiać przed sektorem NGO wyzwania na przyszłość oraz zwracać uwagę na kształtowanie i rolę tradycji obywatelskich podczas obchodów 100-lecia powstania Komitetów Obywatelskich i 200 rocznicy założenia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat VII OFIP-u znajdują się na stronie wydarzenia www.ofip.eu oraz facebook.com/ofip.eu.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA DOBRZYCKA
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy