Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Nabór wniosków w zakresie lokalnych działań strażniczych

Nabór wniosków w zakresie lokalnych działań strażniczych

2021-01-25

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zaprasza do składania wniosków dotyczących wspierania lokalnych działań strażniczych w Polsce w 2021 r.

Nabór wniosków dotyczący zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności

Nabór wniosków dotyczący zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności

2021-01-25

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza do składania wniosków w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration”.

Konkurs dotyczący współpracy polsko-węgierskiej

Konkurs dotyczący współpracy polsko-węgierskiej

2021-01-25

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłosił konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2021 roku.

UWAGA! Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych za rok 2020

UWAGA! Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych za rok 2020

2021-01-22

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2020 r. eksploatacji Systemu Informatycznego NAWIKUS informuje się, iż do czasu wdrożenia nowego narzędzia elektronicznego, celem usprawnienia wytworzenia sprawozdań z wykonania zleconych zadań publicznych na wzorach zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do  Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań druki sprawozdań można pobrać z odpowiednich ogłoszeń otwartych konkursów ofert zamieszczonych na stronach BIP MK na podstawie których przyznana została dotacja.

UWAGA! Aktywny (edytowalny) szablon sprawozdania w formacie Excel dotyczący umów wieloletnich na wzorze sprawozdania z roku 2016

UWAGA! Aktywny (edytowalny) szablon sprawozdania w formacie Excel dotyczący umów wieloletnich na wzorze sprawozdania z roku 2016

2021-01-22

W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2020 r. eksploatacji Systemu Informatycznego NAWIKUS w celu usprawnienia organizacjom pozarządowym wytworzenia sprawozdań z wykonania zleconych zadań publicznych – dotyczy umów wieloletnich, zgodnych z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

2021-01-22

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Konkurs Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Konkurs Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

2021-01-22

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” - Edycja 2021 na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Program grantów Fundacji LOTTO

Program grantów Fundacji LOTTO

2021-01-22

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, pomocy społecznej.

Konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Konkurs Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2021-01-22

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich.

Przetarg na najem lokali użytkowych

Przetarg na najem lokali użytkowych

2021-01-22

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 9:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie odbędzie się przetarg na najem lokali użytkowych.

Znajdź komunikat