Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

I tura naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosili I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Konkurs FAJNE GRANTY T-Mobile

Fundacja CoderDojo Polska i T-Mobile Polska zapraszają do udziału w programie grantowym FAJNE GRANTY 2019 T-Mobile.

Rusza otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2020

W dniu 15 stycznia 2020 r., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nową wersję programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". W dokumencie wprowadzono kilka zmian, w odniesieniu do Programu obowiązującego w 2019 r.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do programu LATO W TEATRZE

Celem Programu LATO W TEATRZE jest szerzenie i wspieranie idei Pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB.

Minister Sportu ogłosił Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020

Celem Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – EDYCJA PILOTAŻOWA, jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym.

Konkurs na projekty przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło IX edycję Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich.

Konkurs Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2020 roku”.

Rusza I etap Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2020”

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie miasta Krakowa.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants