Aktualności

Konkurs w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA ogłosiło konkurs w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Otwarty konkurs ofert na realizację filmów i sporządzenie notacji filmowych w 2020 roku

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosila konkurs

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2020” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych w 2020 roku

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

12 Kroków partnerstwa. Zdobywaj wiedzę - wygrywaj nagrody!

Wystartował projekt 12 kroków partnerstwa. Każda organizacja, która do niego dołączy, zyska wiedzę dotyczącą procesu zawierania partnerstw na linii NGO–GMK (Gmina Miejska Kraków) oraz pozna zasady powoływania i funkcjonowania KDO (Komisje Dialogu Obywatelskiego). Uczestnicy zawalczą o nagrody!

Trwa konkurs - Liderzy Zmian

Zgłoś swojego kandydata w konkursie.

Trwa konkurs - Liderzy Wolontariatu 2019

Czy już zgłosiliście kandydata? Trwa konkurs do poniedziałku 09 grudnia 2019 r. włącznie można zgłaszać kandydatów. Wyłonimy liderów wolontariatu, oraz podmioty, które organizują wolontariat! Jeśli chcesz docenić swoich wolontariuszy/organizację i w piękny sposób podziękować za pracę, zgłoś ich do konkursu!

Konkurs Mamy FIOła na Małopolskę

Trwa konkurs internetowy Mamy FIO–ła na Małopolskę! Do 13 grudnia 2019 roku Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zapraszają mieszkańców Krakowa do udziału w konkursie „Mamy FIO–ła na Małopolskę”, czyli konkursie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach FIO Małopolska Lokalnie – Północ, w roku 2019.

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu „Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2020” w ramach rządowego programu "Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030".

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants