Aktualności

Konkurs „Małopolska Gościnna – II Edycja”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 roku pn. „Małopolska Gościnna – II Edycja”.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Konkurs z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  w roku 2018 w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Konkurs w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów na lata 2018-2019.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic)

Fundacja mBanku ogłosiła V edycję Programu mPotęga

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.

Konkurs na organizację 4-dniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu niewłaściwego odżywiania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej.

Konkurs na organizację 7-dniowych turnusów profilaktyki chorób

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 7-dniowych turnusów profilaktyki chorób i promocji aktywności fizycznej.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych (MSZ) ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants