Aktualności

Biuro Programu Niepodległa ogłosiło nabór „Koalicje dla Niepodległej” 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 

Kolejna edycja konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Udział w konkursie mogą wziąć władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

KRDPP IV kadencji – trwa głosowanie na kandydatów

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do głosowania na członków do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. Głosowanie trwa do 1 lipca  2019 r.

Za nami siódma gala „Mecenasów Dziecięcych Talentów”

W poniedziałek, 10 czerwca, na Scenie pod Ratuszem w Teatrze Ludowym odbyła się gala siódmej edycji projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów”, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Daleko Więcej. W uroczystości wzięły udział dzieci objęte programem wraz z rodzicami, mecenasi projektu, którzy wspierają finansowo najmłodsze talenty, oraz zaproszeni goście.

Centrum Obywatelskie Nowa Huta - trwają konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta. Konsultacje będą prowadzone do 28 czerwca br.

Ogłoszonie dot. likwidacji Stowarzyszenia „Życie w Trzeźwości i Integracja Społeczna – Sobriam Vitam”

Ogłoszona została likwidacja Stowarzyszenia „Życie w Trzeźwości i Integracja Społeczna – Sobriam Vitam” z siedzibą w Krakowie; ul. Rozrywka 1, (31-419) Kraków; nr KRS 540720. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków, KRS: 0000035133 wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Odbiorcami zadań będą osoby starsze.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia z zakresu działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego w 2019 r. (zadanie wyłonione w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) pn. „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska”.

OdLOTTOwa jazda - kręć kilometry na rowerze i wspieraj NGO

Zapraszamy do udziału w programie „odLOTTOwa jazda”, który ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants