Aktualności

Konkurs Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący ochrony konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.).

Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn.„ Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. : „ Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”.

Konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego pn. „Mecenat Małopolski”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło kolejną edycję Otwartego Konkursu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję Otwartego Konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w obszarze Edukacja

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019” - ogłoszono VIII edycję konkursu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Webinarium: “Inicjatywa lokalna – jak ją wprowadzić i jak z niej korzystać?”

Zapraszamy na pierwsze w tym roku webinarium w ramach akcji Masz Głos. Tym razem zajmiemy się inicjatywą lokalną, czyli narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy i mieszkanki mogą realizować przedsięwzięcia wspólnie z władzami samorządowymi.

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Podsumowanie Gali FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018

W dniu 10 stycznia 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Program FIO Małopolska Lokalnie – Północ 2018 w Krakowie i Małopolsce.

Zapraszamy NGOs do „Centrum Obywatelskiego” na spotkanie pt. „Wszystko o lokalach gminnych”

W jaki sposób można ubiegać się o najem lokalu drogą bezprzetargową? Jak gospodarować takim lokalem? Jakie warunki należy spełnić biorąc udział w aukcji/przetargu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą przedstawiciele Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w „Centrum Obywatelskim” na spotkaniu, które odbędzie się 11 lutego br.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants