Aktualności

„Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono konkurs ofert!

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych.

Rusza kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 19 – 24 lutego w Krakowie odbędzie się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ciągu Tygodnia, osoby pokrzywdzone różnymi rodzajami przestępstw, skorzystać będą mogły z bezpłatnych porad specjalistów. Kolejny już rok, Tydzień Pomocy gościł będzie w Centrum Obywatelskim.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

Urząd Miasta Krakowa informuje o o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

 

Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe utworzone przed 20 maja 2016 r.

20 maja 2018 r. upływa termin na dokonanie wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po tym terminie tj. po 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe z siedzibą w Krakowie, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

Ogłoszono konkurs w ramach PO WER 2.21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw PO WER 2014-2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18).

Konkurs ofert Zarządu Województwa Małopolskiego pn.:„BO Małopolska”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”

Dofinansowaniem w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych (ogólnodostępnych, umożliwiających masowe uprawianie sportu).

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”

Celem „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Zostań Ambasadorem Budżetu Obywatelskiego

Wydział Rozwoju Miasta zaprasza wszystkie osoby, które w aktywny sposób chcą promować i działać na rzecz krakowskiego budżetu obywatelskiego w swoim otoczeniu

Konkurs Komisji Europejskiej - ”Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE”

Celem konkursu jest współfinansowanie projektów dotyczących szkolenia sędziów krajowych w kwestiach z zakresu egzekwowania europejskiego prawa konkurencji. Obejmuje to egzekwowanie przepisów antymonopolowych i przepisów dotyczących pomocy państwa na drodze publicznoprawnej i prywatnoprawnej.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants