Aktualności

Otwarte konkursy ofert na prowadzenie żłobków

Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” i „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019

Rusza IX edycja konkursu mającego na celu promocję i wyróżnienie małopolskich przedsiębiorstw społecznych (w tym organizacji pozarządowych). Szukamy firm, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia
Likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie; Nr KRS: 0000300137
Konkurs Grantowy „Bezpiecznie z DHL”

Organizatorem Konkursu Grantowego „Bezpiecznie z DHL” jest DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Celem konkursu jest promowanie projektów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Przez ruch drogowy rozumie się ruch pieszy, rowerowy, samochodowy oraz każdy inny, który odbywa się na drodze, chodniku, poboczu, przejściu dla pieszych.

Krakowski Inkubator Kultury-pomysły i działania

Coraz większą popularnością cieszy się finansowanie oddolnych i niezależnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Ich autorami są osoby, które mają dobry pomysł i chcą go zrealizować. Pomysł ten, skoro ma być wsparty publicznymi pieniędzmi, powinien czynić lepszym nie tylko życie pomysłodawcy ale także społeczności, do której jest adresowany. Pośrednikami między pomysłowymi ludźmi a dużym grantodawcą (jakim jest na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) są instytucje kultury lub organizacje pozarządowe.

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w XV edycji konkursu pn. „Kryształy Soli”

„Kryształy Soli” to ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Nabór wniosków na usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że zostanie ogłoszony w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych na terenie Obszaru IV Gminy Miejskiej Kraków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn.: „Realizacja usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania na terenie Obszaru IV Gminy Miejskiej Kraków obejmującego Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XVI Bieńczyce, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta”.

Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych na terenie Obszaru III Gminy Miejskiej Kraków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn.: „Realizacja usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania na terenie Obszaru III Gminy Miejskiej Kraków obejmującego Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnicy XIII Podgórze”.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants