Aktualności

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił II nabór w Programie „Badania polskich strat wojennych”

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia na następujący rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła 3 edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - EUROPA DLA OBYWATELI

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" organizuje dla przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 14 maja 2019 roku w Częstochowie.

Uwaga! Zmiany godzin funkcjonowania Centrum Obywatelskiego w Krakowie

Ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne drobnym zmianom ulegnie grafik pracy Centrum Obywatelskiego.

Aukcja na najem lokali użytkowych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że  26 kwietnia 2019 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych.

Bezpłatne spotkania dla rodziców dzieci w wieku do lat 3

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.

 

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants