Aktualności

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w XIV edycji konkursu pn. „Kryształy Soli”

„Kryształy Soli" to ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. 

Dzień otwarty z prawnikiem w Centrum Obywatelskim

Jak nie zginąć w gąszczu przepisów przy realizacji działań społecznych ? W najbliższą sobotę (9 czerwca) zapraszamy do Centrum Obywatelskiego na dzień otwarty z prawnikiem. Dyżur odbędzie się w godzinach 9:00 - 13:00

Ankieta badania opinii o współpracy organizacji pozarządowych z UMK

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej oceny jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Biuro MOWIS uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”

Trwa akcja składania zgłoszeń kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017

Zapraszamy do składania zgłoszeń kandydatur do tytułu "Filantrop Krakowa A.D. 2017"

Rusza kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 19 – 24 lutego w Krakowie odbędzie się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ciągu Tygodnia, osoby pokrzywdzone różnymi rodzajami przestępstw, skorzystać będą mogły z bezpłatnych porad specjalistów. Kolejny już rok, Tydzień Pomocy gościł będzie w Centrum Obywatelskim.

Prośba o przegląd dokumentów statutowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert uprawnione do złożenia oferty są organizacje, których działalność statutowa jest zgodna ze sferą zadania publicznego, w ramach którego ogłaszany jest konkurs.

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska - 20 grudnia br.

W dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 w Krakowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Konsultacje dot. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Konsultacje odbywać się będą od 27 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

Dialog obywatelski w Krakowie - uwarunkowania medialne

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do lektury najnowszej publikacji z serii "Dialog obywatelski w Krakowie", pn. "Reprezentacje medialne". Tym razem zespół badawczy postanowił zdiagnozować otoczenia medialne dialogu obywatelskiego w Krakowie, uzyskać odpowiedzi na pytania, jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego.

POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants