Komunikat archiwalny

Rozstrzygnięto konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarządzeniem nr 3343/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.11.2017 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W drodze otwartego konkursu ofert wyłoniona została organizacja pozarządowa, która w roku 2018 będzie udzielać nieodpłatnych porad prawnych w 16 punktach na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Fot. pixabay

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W obecnej chwili w Krakowie  uruchomionych zostało 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 15 punktów stanowią punkty radcowsko – adwokackie, a prowadzenie 16 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 • Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 • Dla młodzieży do 26. roku życia.
 • Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
 • Dla kombatantów i weteranów.
 • Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 • Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  - katastrofa naturalną,
  - awarią techniczną,
  - klęską żywiołową.
 • Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy