Komunikat archiwalny

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg”

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z uchwałą nr 1 Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg” z dnia 19 marca 2018 r. rozpoczęto proces likwidacji Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg”

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg”
Fot. pixabay

Stowarzyszenie „Przyjazny Łęg” wpisane jest pod pozycją nr 358 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie posiadających osobowości prawnej.

Uchwałą nr 2 Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg” z dnia 19 marca 2018 r. na Likwidatora Stowarzyszenia powołano Anitę Bobek.

W związku z powyższym Likwidator wzywa wierzycieli Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg” do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl. Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na adres Likwidatora 31-586 Kraków ul. Kamionka 10/7 albo na maila: anitabobek111@gmail.com.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy