Komunikat archiwalny

„Nie trać głowy” – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem późnego wykrywania nowotworów i wypracowaniu oddolnych mechanizmów profilaktyki nowotworów głowy i szyi (NGiS).

„Nie trać głowy” – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi
Fot. Pixabay

Zaproszenie do udziału w projekcie kierowane jest do organizacji pozarządowych w województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim.

Projekt prowadzony jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem późnego wykrywania nowotworów i wypracowaniu oddolnych mechanizmów profilaktyki nowotworów głowy i szyi (NGiS).
W ramach programu przedstawiciele regionalnych organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie, będą mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu regionalnym oraz spotkaniu centralnym. Podczas tych spotkań wypracowane zostaną procedury współpracy dotyczące:

  • prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki NGiS,
  • czynników ryzyka, prewencji, edukacji i profilaktyki oraz identyfikacji grup
  • o zwiększonym poziomie zachorowania na NGiS,
  • objawów NGiS, budzących zaniepokojenie,
  • wybranych elementów epidemiologii NGiS i konsekwencji zaniechań działań,
  • sieciowania i współpracy różnych podmiotów i interesariuszy w profilaktyce.

Szczegółowe informacje oraz zaproszenie do udziału w projekcie, dostępne w załączniku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy