Komunikat archiwalny

Kraków kolejny raz podzielił się ciepłem

Już po raz 12. krakowskie organizacje pozarządowe odebrały czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafiły do 43 podmiotów, a wartość wsparcia to kwota 150 tys. zł.

Kraków kolejny raz podzielił się ciepłem
Fot. Magiczny Kraków

Czeki wręczyli: Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Krakowa, Marian Łyko – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Marcin Kandefer – członek zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Dariusz Łapiński – manager ds. rozwoju rynku ciepła CEZ Skawina oraz Mariusz Michałek – dyrektor PGE Energia Ciepła.

- Jest mi niezmiernie miło spotkać się z państwem przy tak ciepłej okazji – zaczął swoje wystąpienie Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa. – Chciałem bardzo podziękować firmom za ich zrozumienie dla ludzi słabszych, znajdujących się w trudniejszej sytuacji. To dowodzi, że w Krakowie dobrze funkcjonuje współpraca biznesu z organizacjami troszczącymi się o osoby, wymagające różnego rodzaju wsparcia. Ta nasza kooperacja jest bardzo cenna i ważna– powiedział zastępca prezydenta Krakowa i dodał, że akcja z pewnością będzie kontynuowana - zaznaczył.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” wspiera krakowskie organizacje non-profit, w tym szczególnie te jednostki, które prowadzą działania statutowe na rzecz osób najbardziej potrzebujących, m.in. ubogich, niepełnosprawnych lub dzieci specjalnej troski. W tym roku środki trafiły do 43 podmiotów, a wartość wsparcia to kwota 150 tys. zł.

Przypomnijmy, że w 2007 roku zostało zawarte pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy ówczesną EDF Polska SA (obecnie PGE Energia Ciepła) i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków. Jego celem było udzielanie finansowej pomocy na zakup ciepła oraz ciepłej wody użytkowej organizacjom pozarządowym działającym na rzecz najuboższych, chorych i niepełnosprawnych, seniorów i kombatantów. W 2015 roku do akcji przystąpiła CEZ Skawina SA.

O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegają z płatnościami faktur za ciepło i ciepłą wodę.

Gmina Miejska Kraków wskazuje listę organizacji pozarządowych, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. Listę rekomendowanych w danym roku organizacji przekazuje prezydentowi Krakowa Komitet ds. Pomocy; w oparciu o nią prezydent wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym.


W tym roku wsparcie otrzymali:

 1. Małopolska Fundacja Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej - Muzeum Czynu Zbrojnego,
 2. Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
 3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”,
 4. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 5. Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 6. Fundacja Osób Niepełnosprawnych BARIERA,
 7. Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”,
 8. Fundacja Ronalda McDonalda,
 9. Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych - Galeria Stańczyk,
 10. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 11. Towarzystwo Przyjaciół Chorych, Hospicjum im. Św. Łazarza,
 12. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”
 13. Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA,
 14. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Krakowie,
 15. Krakowska Rada Niepełnosprawnych,
 16. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera,
 17. Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki,
 18. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski,
 19. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Krakowie,
 20. Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie,
 21. Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus”,
 22. Stowarzyszenie Lajkonik,
 23. Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „CHMURKA”,
 24. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,
 25. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”,
 26. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, Zarząd Wojewódzki,
 27. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem”,
 28. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”,
 29. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”,
 30. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie,
 31. Stowarzyszenie „Siemacha”,
 32. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,
 33. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski Krakowski,
 34. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los,
 35. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego,
 36. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KRAFOS,
 37. Fundacja Ukryte Skrzydła,
 38. Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła- Placówka wsparcia Dziennego „ORATORIUM”,
 39. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,
 40. Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy,
 41. Fundacja Nowe Centrum,
 42. Stowarzyszenie Rodziców i przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja”,
 43. Kościół Dla Miasta Krakowa.

Przez dwanaście lat trwania akcji do organizacji non-profit trafiła kwota 1,3 mln zł. O wyjątkowości realizowanego w Krakowie porozumienia świadczy fakt, że w 2015 r. akcja została nominowana do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy