Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków, KRS: 0000035133 wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków
Fot. pixabay.com

Likwidatorzy Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków, KRS: 0000035133 podają do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Fundacji
z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Fundacji, z dniem 16 kwietnia 2019 r. wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków.

Na likwidatorów Fundacji zostali wybrani:

  1. prof. dr hab. med. Jacek Bomba
  2. prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro
  3. prof. dr hab. med. Andrzej Cechnicki

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dniu 07 maja 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/012721/19/927.

W związku z powyższym Likwidatorzy wzywają wszystkich wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:

Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J.J.Haubenstocków
ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy