Ogłoszonie dot. likwidacji Stowarzyszenia „Życie w Trzeźwości i Integracja Społeczna – Sobriam Vitam”

Ogłoszona została likwidacja Stowarzyszenia „Życie w Trzeźwości i Integracja Społeczna – Sobriam Vitam” z siedzibą w Krakowie; ul. Rozrywka 1, (31-419) Kraków; nr KRS 540720. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Ogłoszonie dot. likwidacji Stowarzyszenia „Życie w Trzeźwości i Integracja Społeczna – Sobriam Vitam”
Fot. pixabay.com

Podaje się do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 13.03.2019 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rozwiązane zostało Stowarzyszenie Życie w Trzeźwości  i Integracja Społeczna – Sobriam Vitam” z siedzibą w Krakowie (sygn. akt KR XI Ns - Rej KRS/004104/19/017).

Likwidatorem ustanowiona została Dominika Nowakowska - Grela, która uprawniona jest do samodzielnej reprezentacji likwidowanego Stowarzyszenia.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie do 31.07.2019 r. na adres e-mail: Dominika.Nowakowska-Grela@um.krakow.pl lub na adres: Likwidator Dominika Nowakowska - Grela, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy