Konkurs Grantowy „Bezpiecznie z DHL”

Organizatorem Konkursu Grantowego „Bezpiecznie z DHL” jest DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Celem konkursu jest promowanie projektów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Przez ruch drogowy rozumie się ruch pieszy, rowerowy, samochodowy oraz każdy inny, który odbywa się na drodze, chodniku, poboczu, przejściu dla pieszych.

Konkurs Grantowy „Bezpiecznie z DHL”
Fot. pixabay

Poza spełnieniem podstawowych kryteriów, związanych z celem konkursu, najwyżej ocenianymi projektami, biorącymi udział w konkursie, będą te, które: są innowacyjne i kreatywne, zakładają wykorzystanie nowych technologii, np.: aplikacje, interaktywne szkolenia, szkolenia VR, symulatory jazdy, stosują nieszablonowe rozwiązania.

Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.);

szkoły i uczelnie;

spółki prawa handlowego, działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie projekty realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których rozpoczęcie i zakończenie nastąpi w 2020 roku.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 26 września 2019 r.

Z wszystkich wniosków, które spełniają wymogi formalne, komisja konkursowa wybierze 10, które zostaną poddane głosowaniu pracowników Organizatora.  Pięciu wnioskodawców, których wnioski grantowe zdobędą największą liczbę głosów, zostanie poproszonych o zaprezentowanie swoich projektów przed kapitułą konkursową w wyznaczonym dniu w siedzibie Organizatora. Po dokonaniu wszystkich prezentacji kapituła konkursowa wybierze zwycięski projekt. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł do realizacji zwycięskiego projektu. Kapituła konkursowa może wybrać więcej niż jeden projekt, jeśli łączna wartości wybranych projektów będzie równa lub niższa niż 50 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Organizatora pod adresem: https://www.dhlparcel.pl/pl/toolbar/campaigns/konkurs-grantowy.html

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy