Unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”

Unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”
Fot. pixabay.com

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2483/2019 z dnia 01 października 2019 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w okresie od 15 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert.

Pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy