Komunikat archiwalny

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkursu na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów
Fot. pixabay.com

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczonych na realizację w 2020 roku zadań objętych konkursem, wynosi 28,86 mln zł.

Do realizacji przewidziano następujące zadania:

  • zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł,
  • zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł,
  • zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Środki Funduszu przeznaczone będą wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach zadań nr 1-3 może być przyznane do wysokości:

  • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
  • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 20 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2686,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-z.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy