Komunikat archiwalny

Kolejny konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku"

Kolejny konkurs Ministra Sportu i Turystyki
Fot. Pixabay

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na przygotowania i udział zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w 2020 roku.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

  • polskie związki sportowe;
  • organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:

  • przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
  • przygotowanie do igrzysk głuchych;
  • przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono 20 000 000 zł.

Wniosek musi określać finansowy wkład własny lub z innych źródeł Wnioskodawcy
na realizację zadania, nie mniejszy niż 3% dotacji. Wkład ten nie może być finansowany
ze środków przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach innych zadań.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy