Komunikat archiwalny

Konkurs w zakresie wspierania lokalnych działań strażniczych

Fundacja dla Polski ogłosiła konkurs w ramach Funduszu Obywatelskiego na wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce.

Konkurs w zakresie wspierania lokalnych działań strażniczych
Fot. Organizacje Pozarządowe

Celem konkursu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte działania zaplanowane do realizacji w roku 2020, będące stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze:

 • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;
 • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
 • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce.

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
 • oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze.

Ich aktywność strażniczą cechują:

 1. niezależność – osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami/-czkami; nie są zatrudnieni/-one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej;
 2. jawność własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy - jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi);
 3. równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów;
 4. rzetelność - dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów);

oraz:

 1. mają doświadczenie we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w pkt. 1-4.
 2. prowadzą lub w 2020 roku będą prowadzić działania informacyjne związane z podejmowanymi działaniami strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności.

Jedna osoba/grupa nieformalna/organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach konkursu przewidziano łącznie 30 000 zł. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń. W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej. Nie jest wymagany wkład własny.

W ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego można będzie pokrywać koszty poniesione między 1 kwietnia a 15 grudnia 2020 r. (to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane przez Fundusz).

Termin składania wniosków w systemie Witkac upływa 16 marca 2020 r. o godz. 14:00.

W razie pytań dotyczących konkursu można kontaktować się z p. Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy