Otwarty konkurs na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego p.n.: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Krakowie (kod: 06.1/B/PKD/21).

Otwarty konkurs na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
Fot. pixabay

Zadanie publiczne objęte przedmiotem konkursu jest zadaniem polegającym na prowadzeniu Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD), w ramach którego wykonywane będą anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku zakażenia HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym. Ze względu na obowiązek zachowania anonimowości klientów, poradnictwo okołotestowe nie może obejmować: prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania recept, leczenia oraz stosowania  produktów leczniczych.

Kod zadania  Województwo  Proponowana lokalizacja  Wytyczne dla PKD   Kwota dofinansowania zadania rocznie
06.1/B/PKD/21 małopolskie KRAKÓW przyjęcie min.4 klientów na godzinę
lub PKD czynne minimum 4h tygodniowo
120 000 zł


           
Zadanie należy zrealizować w terminie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których zadania statutowe są zbieżne ze strategią Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Szacunkowa wartość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego konkursu w roku 2021 wyniesie 120 000,00 zł. Konieczne jest dysponowanie środkami finansowym własnymi i/lub z innych źródeł, wkładem osobowym (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy na podstawie umów lub porozumień) w realizacji zadania co najmniej 10%.

Oferty należy składać w terminie do 1 grudnia 2020 r. do godziny 16:00. Wynik konkursu ogłoszony zostanie najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.aids.gov.pl/p,91,ogloszenia-konkursowe-na-2021-rok-pkd

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy