Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs grantowy pn. Zabawa to poważna sprawa

IKEA ogłosiła nabór wniosków do IV edycji konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa”.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w temacie przeciwdziałania postępującym zmianom klimatu z uwzględnieniem ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego z elementami zabawy w temacie zmian klimatu, uwzględniającego przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze względu na kryteria ekonomiczne, społeczne, kulturowe, narodowościowe i inne oraz wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym z uwzględnieniem skutków pandemii wirusa COVID-19; oraz stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia placówki prowadzonej przez Uczestnika.

W okresie od 2 czerwca 2021 r. do 31 października 2021 r. Laureaci będą realizować  zaakceptowany przez Komisję program edukacyjno-wychowawczy i prowadzić dokumentację działań (scenariusze zajęć, fotorelacja z prowadzonych działań, opinie dzieci i młodzieży o programie, podsumowanie). W tym samym terminie Laureaci będą realizować projekt remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia prowadzonej przez siebie Placówki i prowadzić dokumentację działań (fotograficzna, filmowa relacja, podsumowanie).

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą w placówkach działania na rzecz realizacji celu konkursu i które spełniają warunki określone w Regulaminie.

Każdy Uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję programu i tylko jeden projekt.

Nagrodą w Konkursie są granty dla maksymalnie 4 wybranych przez Komisję zgłoszeń konkursowych o łącznej wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł brutto, przy czym maksymalna wartość grantu dla jednego Laureata nie może przekroczyć kwoty 65 000,00 zł brutto.

Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. do godz. 24:00.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://biuroprasowe.ikea.pl/129242-startuje-kolejna-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-23
Data aktualizacji: 2021-02-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat