Dokument archiwalny

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 


 

Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2016 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.02.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających 30 miejsc każda.”

(składanie ofert do 13.01.2017 roku godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.02.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca.”

(składanie ofert do 9.01.2017 roku godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.02.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 33 miejsca.”

(składanie ofert do 9.01.2017 roku godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 1.02.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc".

(składanie ofert do 9.01.2017 roku godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.02.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy V Krowodrza, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc.”

(składanie ofert do 9.01.2017 roku godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.02.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc.”

(składanie ofert do 9.01.2017 roku godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.02.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej/cych 28 i 35 miejsc.”

(składanie ofert do 9.01.2017 roku godz. 12.00)


Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie zmiany zarządzeń Dyrektora MOPS Nr 148/2016 - 173/2016

Zmiany w zakresie warunków otwartych konkursów ofert


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017r. do 30.11.2019r. w lokalach Podmiotu, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 wychowanków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 12 wychowanków.”

(składanie ofert do 14 grudnia 2016r. godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017r. do 30.11.2018r. w lokalach Podmiotu: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków.”

(składanie ofert do 14 grudnia 2016r. godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków.”

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dziewcząt.”

(składanie ofert do 14 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków.”

(składanie ofert do 14 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków.”

(składanie ofert do 14 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2020 r. schroniska dla 55 kobiet i kobiet z dziećmi powyżej 7 roku życia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę.

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.15)


 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2020 r. 40 miejsc w schronisku przeznaczonym dla kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi do 10 roku życia, pozbawionych schronienia, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2020 r. ośrodka wsparcia, w formie schroniska, zapewniającego 12 miejsc dla osób bezdomnych, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę.

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na udzielaniu świadczeń w ramach interwencji kryzysowej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu 30 miejsc w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na zapewnieniu 10 interwencyjnych miejsc schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2019 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(UWAGA-termin składania ofert został wydłużony do 13 grudnia 2016 roku do godz. 12.30)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, placówki/ 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej/cych 25 i 32 miejsca.”

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 60 miejsc.”

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc.”

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XIII Podgórze, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc.”

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej/cych 30, 33 i 45 miejsc.”

(składanie ofert do 13 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc.”

(składanie ofert do 12 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy VIII Dębniki, placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej/cych 35 i 70 miejsc.”

(składanie ofert do 12 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc.”

(składanie ofert do 12 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy V Krowodrza, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc.”

(składanie ofert do 12 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc.

(składanie ofert do 12 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej/cych 28 i 35 miejsc.”

(składanie ofert do 12 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

(składanie ofert do 9 grudnia 2016 roku do godz. 14.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.01.2017 r. do 30.11.2020 r. mieszkania chronionego zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”.

(składanie ofert do 8 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Dzielnicy VI Bronowice dla 20 osób starszych i 10 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”.

(składanie ofert do 8 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.01.2017 r. do 31.10.2019 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13d ”.

(składanie ofert do 8 grudnia 2016 roku do godz. 8.00)

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

(składanie ofert do 8 grudnia 2016 roku do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni/ jadłodajni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(składanie ofert do 8 grudnia 2016 r. do godz. 8.15)


 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 15.12.2016 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 30 miejsc.”

(składanie ofert do 24 listopada 2016 roku, do godziny 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 2.11.2016 r. do 31.10.2020 r. w lokalu/lokalach Podmiotu placówki/placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”.

(składanie ofert do 14 października 2016 roku, do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, polegającego na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse" w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.

(składanie ofert do 12 października 2016 roku, do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu kompleksowego wsparcia społeczno - zawodowego dla osób pozostających bez pracy w wieku do 30 r.ż. w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse" w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.

(składanie ofert do 10 października 2016 roku, do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na dostosowaniu w okresie od 1.11.2016 r. do 30.11.2016 r. posiadanego lokalu do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz prowadzeniu od 1.12.2016 r. do 30.11.2019 r. środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 23 września 2016 roku, do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2016 roku.

(składanie ofert do 24 sierpnia 2016 roku, do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse"

(składanie ofert do  12 sierpnia 2016 roku, do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse"

(składanie ofert do 8 sierpnia 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób polegających na prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków 3 mieszkań chronionych dla osób bezdomnych, bez pracy oraz realizacji usługi asystenta osoby bezdomnej, bez pracy w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse"

(składanie ofert do 29 lipca 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Prowadzenie w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse" Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 29 lipca 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w okresie od 15.07.2016 r. do 30.06.2019 r. na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice w Krakowie, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej".

(składanie ofert do 27 czerwca 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w okresie od 15.07.2016 r. do 30.06.2019 r. na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta w Krakowie, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej".

(składanie ofert do 27 czerwca 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie placówki/placówek wsparcia dziennego w okresie od 1.07.2016r. do 30.06.2019r. w lokalu/lokalach Podmiotu"

(składanie ofert do 22.06.2016 godz. 8.00)


Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastęczej pod tytułem: " Prowadzenie w okresie od 1.07.2016r. do 30.06.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków na terenie Dzielnicy X, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc"

(składanie ofert do 22.06.2016 godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2016 roku.

(składanie ofert do 16 czerwca 2016r. do godziny 9.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r. w zasobach lokalowych Oferenta.

(składanie ofert do 14 czerwca 2016r. do godziny 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na świadczeniu pomocy medycznej oraz bezpłatnym zaopatrzeniu w leki i materiały medyczne w lokalu Podmiotu, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r.

(składanie ofert do 10 czerwca 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

(składanie ofert do 7 czerwca 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na uruchomieniu od 16.05.2016r. i prowadzeniu od 1.06.2016r. do 30.04.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składnie ofert do 29 kwietnia 2016 r. do godz. 8:00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.05.2016 r. do 30.11.2018 r. ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Kraków dla 20 osób starszych i 10 dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu.

(składanie ofert do 21 kwietnia 2016 r. do godz. 8:00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

(składanie ofert do 19 kwietnia 2016 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w okresie od 11.04.2016 r. do 30.06.2019 r. na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta w Krakowie, placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej".

(składanie ofert do 5 kwietnia 2016 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na uruchomieniu od 1.04.2016r. i prowadzeniu od 18.04.2016r. do 31.03.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składanie ofert do 18 marca 2016 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na uruchomieniu od 1.03.2016r. i prowadzeniu od 20.03.2016r. do 28.02.2019r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składanie ofert do 16 lutego 2016 r. do godz. 8.00)


 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 1.03.2016r. do 28.02.2018r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy X, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc".

(składanie ofert do 16 lutego 2016 r. do godz. 8.00)


 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 1.03.2016r. do 28.02.2018r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy IV, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc".

(składanie ofert do 16 lutego 2016 r. do godz. 8.00)


 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 45 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 15 lutego 2016 r. do godz. 8.00)


 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 15 lutego 2016 r. do godz. 8.00)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy