Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 listopada 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem, podjętą uchwałą i listą obecności.

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 listopada  2013 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

 

Protokół nr 9/2013 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 4/2013 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie opinii do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r. /załącznik nr 1 do protokołu/.

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy