Dokumenty dot. działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Dokumenty dot. działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
Fot. ngo.krakow.pl

Zarządzenie Nr 1951/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.07.2019 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr XLVII/860/16 Rady Miasta z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała NR CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała NR CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy