Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Osoby do kontaktu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że w Wydziałach Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wyznaczono Koordynatorów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

 Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wykazem
 

Kancelaria Rady Miasta Krakowa


Imię i nazwisko: Barbara Maderak-Królik
UMK: Telefon: 12 616 18 39
Adres e-mail: Barbara.Maderak@um.krakow.pl

Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa


Imię i nazwisko: Edyta Wójcik
Telefon: 12 616 18 46
Adres e-mail: Edyta.Wojcik@um.krakow.pl

Wydział Finansowy


Imię i nazwisko: Irmina Mazur-Zwolińska
Telefon: 12 616 17 25
Adres e-mail: Irmina.Mazur-Zwolinska@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Ewa Daszczyszak
Telefon: 12 616 55 86
Adres e-mail: Ewa.Daszczyszak@um.krakow.pl

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji


Imię i nazwisko: Paweł Majka
Telefon: 12 616 17 17
Adres e-mail: Pawel.Majka@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Agnieszka Stasiak
Telefon: 12 616 14 16
Adres e-mail: Agnieszka.Stasiak@.um.krakow.pl


Imię i nazwisko:Katarzyna Marchewczyk
Telefon: 12 616 60 08
Adres e-mail: Katarzyna.Marchewczyk@um.krakow.pl

Wydział ds. Turystyki


Imię i nazwisko: Marta Kapusta-Wesołowska
Telefon: 12 616 60 62
Adres e-mail: Marta.Kapusta-Wesolowska@um.krakow.pl

Wydział Edukacji


Imię i nazwisko: Agnieszka Baran
Telefon: 12 616 52 74
Adres e-mail: Agnieszka.Baran@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Agnieszka Paleczny
Telefon: 12 616 51 95
Adres e-mail: Agnieszka.Paleczny@um.krakow.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej


Imię i nazwisko: Ilona Gomuła
Telefon: 12 616 87 63
Adres e-mail: Ilona.Gomula@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Piotr Potoczek
Telefon: 12 616 87 65
Adres e-mail: Piotr.Potoczek@um.krakow.pl

Wydział Kształtowania Środowiska


Imię i nazwisko: Marcin Permus
Telefon: 12 616 88 57
Adres e-mail: Marcin.Permus@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Lucyna Czyż
Telefon: 12 616 87 91
Adres e-mail: Lucyna.Czyz@um.krakow.pl

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Imię i nazwisko: Joanna Gwóźdź
Telefon: 12 616 19 13
Adres e-mail: Joanna.Gwozdz@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Bogusława Presz
Telefon: 12 616 19 14
Adres e-mail: Boguslawa.Presz@um.krakow.pl

Wydział Mieszkalnictwa


Imię i nazwisko: Elżbieta Rzycka
Telefon: 12 616 82 71
Adres e-mail: Elzbieta.Rzycka@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Ryszard Pażucha
Telefon: 12 616 82 47
Adres e-mail: Ryszard.Pazucha@um.krakow.pl

Wydział Obsługi Urzędu


Imię i nazwisko: Marek Górecki
Telefon: 12 616 12 86
Adres e-mail: Marek.Gorecki@um.krakow.pl

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia


Imię i nazwisko: Antonina Białek
Telefon: 12 616 50 58
Adres e-mail: Antonina.Bialek@um.krakow.pl
Zakres: Współpraca z Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny


Imię i nazwisko: Anna Kiedik
Telefon: 12 616 78 11
Adres e-mail: Anna.Kiedik@um.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Danuta Czechmanowska
Telefon: 12 616 78 18
Adres e-mail: Danuta.Czechmanowska@um.krakow.pl
Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”


Imię i nazwisko: Natalia Kotyza
Telefon: 12 616 78 21
Adres e-mail: Natalia.Kotyza@um.krakow.pl
Zakres: otwarte konkursy ofert, małe granty w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, program „Otwarty Kraków”


Imię i nazwisko: Beata Byszewska
Telefon: 12 616 50 75
Adres e-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


Imię i nazwisko: Agnieszka Markielowska
Telefon: 12 616 97 86
Adres e-mail: Agnieszka.Markielowska@um.krakow.pl
Zakres: Referat ds. Zdrowia

Wydział Sportu


Imię i nazwisko: Joanna Kubas
Telefon: 12 616 93 07
Adres e-mail: Joanna.Kubas@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Elżbieta Jarczyńska
Telefon: 12 616 94 10
Adres e-mail: Elzbieta.Jarczynska@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Łukasz Kościelniak
Telefon: 12 616 94 05
Adres e-mail: Lukasz.Koscielniak@um.krakow.pl

Wydział Spraw Administracyjnych


Imię i nazwisko: Elżbieta Bielska
Telefon: 12 616 94 58
Adres e-mail: Elzbieta.Bielska@um.krakow.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Imię i nazwisko: Ewelina Madoń
Telefon: 12 616 89 31
Adres e-mail: Ewelina.Madon@um.krakow.pl

Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji


Imię i nazwisko: Angelika Sałapa-Gicala
Telefon: 12 616 19 65
Adres e-mail: Angelika.Salapa@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Natalia Biernat
Telefon: 12 616 19 77
Adres e-mail: Natalia.Biernat@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Beata Paliś
Telefon: 12 616 12 94
Adres e-mail: Beata.Palis@um.krakow.pl


Imię i nazwisko: Agnieszka Sikora
Telefon: 12 616 19 68
Adres e-mail: Agnieszka.Sikora1@um.krakow.pl

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie


Imię i nazwisko: Magdalena Marszałek
Telefon: 12 617 88 48
Adres e-mail: mmarszalek@mcoo.krakow.pl

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


Imię i nazwisko: Małgorzata Stachel
Telefon: 12 411 41 21 wew. 107
Adres e-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl


Imię i nazwisko: Mateusz Kasprzak
Telefon: 12 411 41 21
Adres e-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie


Imię i nazwisko: Karolina Piechota
Telefon: 12 616 61 59
Adres e-mail: karolina.piechota@zbk.krakow.pl

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie


Imię i nazwisko: Agnieszka Domagała
Telefon: 12 616 64 71
Adres e-mail: adomagala@zis.krakow.pl


Imię i nazwisko: Ewa Kurdziel
Telefon: 12 616 63 24
Adres e-mail: ekurdziel@zis.krakow.pl

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


Imię i nazwisko: Edyta Jankowiak
Telefon: 12 686 82 14
Adres e-mail: jankowiak@gupkrakow.pl


Imię i nazwisko: Danuta Przybyło
Telefon: 12-686-8213
Adres e-mail: przybylo@gupkrakow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


Imię i nazwisko: Karol Pytlarski
Telefon: 12 616 54 76
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: karol.pytlarski@mops.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Ewa Szczypczyk-Ścisło
Telefon: 12 616 53 22
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: ewa.szczypczyk@mops.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Anna Malanowska
Telefon: 12 616 54 88
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: anna.malanowska@mops.krakow.pl
Zakres: koordynacja współpracy


Imię i nazwisko: Dorota Poręba
Telefon: 12 616 54 54
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: dorota.poreba@mops.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


Imię i nazwisko: Aleksandra Frach
Telefon: 12 616 54 77
Fax: 12 616 54 28
E-mail: aleksandra.frach@mops.krakow.pl
Zakres: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


Imię i nazwisko: Ewelina Grudz
Telefon: 12 616 53 32
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: ewelina.grudz@mops.krakow.pl
Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej


Imię i nazwisko: Magdalena Niedzielska
Telefon: 12 616 53 47
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: magdalena.niedzielska@mops.krakow.pl
Zakres: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej


Imię i nazwisko: Jolanta Michalik
Telefon: 12 616 54 41
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: jolanta.michalik@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej


Imię i nazwisko: Danuta Korda
Telefon: 12 616 53 26
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: danuta.korda@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Imię i nazwisko: Katarzyna Bryja
Telefon: 12 616 54 74
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: katarzyna.bryja@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych)


Imię i nazwisko: Sylwia Bławat
Telefon: 12 616 53 18
Fax: 12 616 54 28
Adres e-mail: sylwia.blawat@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (pomoc specjalistyczna dla osób starszych i niepełnosprawnych).


Imię i nazwisko: Magdalena Stręk-Zachuta
Telefon: 12 425 75 57
Fax: 12 643 07 06
Adres e-mail: magdalena.strek@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym)


Imię i nazwisko: Iwona Dojka
Telefon: 12 425 75 57
Fax: 12 643 07 06
Adres e-mail: iwona.dojka@mops.krakow.pl
Zakres: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna (pomoc bezdomnym)


Imię i nazwisko: Danuta Pająk-Bener
Telefon: 660 637 853, 660 637 855, 603 135 220
Adres e-mail: danuta.pajak@mops.krakow.pl
Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych


Imię i nazwisko: Łukasz Hobot
Telefon: 660 637 853, 660 637 855, 603 135 220
Adres e-mail: lukasz.hobot@mops.krakow.pl
Zakres: zadania zlecane podmiotom niepublicznym w ramach realizacji projektów unijnych

Wyżej wymienione osoby realizują swoje zadania zgodnie z Zarządzeniem Nr 1500/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2019 r. w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

Koordynowanie działań w zakresie współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego należy do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2014-04-22
Data aktualizacji: 2021-04-29
Powrót