Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 26 maja 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem wraz z załącznikami oraz listą obecności.  

 

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 26 maja 2014 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Protokół nr 6/2014 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 r. - załącznik nr 1 do protokołu.

Załącznik nr 2 do protokołu KRDPP z 26 maja 2014 r.
/System współpracy organizacji pozarządowych z UMK - oprac. Ewa Chromniak, Fundacja BIS/

Załącznik nr 3 do protokołu KRDPP z 26 maja 2014 r.
/Regulamin Rady Organizacji Pozarządowych Krakowa/

/Regulamin Powszechnego Zebrania Przedstawicieli Krakowskich Organizacji Pozarządowych/

Załącznik nr 4 do protokołu KRDPP z 26 maja 2014 r.
/Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich - propozycja modyfikacji struktur współpracy UMK-NGO/

Załącznik nr 5 do protokołu KRDPP z 26 maja 2014 r.
/Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury - propozycja modyfikacji struktur współpracy UMK-NGO/

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Partnerzy