Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 15 października 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: protokołem, uchwałą,  listą obecności, projektem Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2013.

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 15 października 2012 r.
Fot. Organizacje Pozarządowe

Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Lista obecności członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 15 października 2012 r. /załącznik nr 1 do protokołu/.

Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2013 /projekt/.

Załącznik nr 1 do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok /projekt/.

Załącznik nr 2 do Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok /projekt/.

Uchwała nr 4/2012 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 pażdziernika 2012 r. w sprawie opinii do projektu Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2013.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy