Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  UMK
Fot. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
Tytuł zadania publicznego: Dziecko świadome-dziecko bezpieczne.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Tytuł zadania publicznego: Jak się zachować w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym?


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Tytuł zadania publicznego: Bezpieczne Czyżyny – warsztaty z samoobrony.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Tytuł zadania publicznego: Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Tytuł zadania publicznego: Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku NZK.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie działań prewencyjnych wśród osób starszych.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Bezpieczny Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy