Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2019 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

pixabay.com

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2020 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Zakup opasek lokalizacyjnych"


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”.


Otwarty konkurs ofert pn. Kampanie informacyjno – edukacyjne realizowane w trybie powierzenia w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków komisji konkursowej.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków/członkinie komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 10 września 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa w dniu 8 sierpnia 2019 r. godz. 15.00

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej upływa w dniu 24 lipca 2019 r. godz. 10.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Festiwal wielokulturowy”.


Otwarty konkurs ofert pn. Kampanie informacyjno – edukacyjne realizowane w trybie powierzenia w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków komisji konkursowej.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting)  w zakresie: Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Działania na rzecz dzieci i młodzieży: "Miasto Młodych".


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z naborem na członków komisji konkursowej pn. "Młodzież działa lokalnie".


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. "Działania wspierające integrację sektora pozarządowego".


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. "ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH".


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych ”.


Otwarty konkurs ofert pn. Kampanie informacyjno – edukacyjne realizowane w trybie powierzenia w roku 2019 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z naborem na członków komisji konkursowej


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. Fundusz wkładów własnych.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt-1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. Święto Organizacji Pozarządowych.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji cudzoziemców pn. Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży pn. "Młodzież Działa Lokalnie"


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

Tytuł zadania publicznego: „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 6 maja 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-01-18
Data aktualizacji: 2020-01-22
Powrót