Granty

Konkurs ofert Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością” (konkurs nr DE-WZP-263.1.8.2017).

Nagroda Europa Nostra Awards 2017

Nagroda Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego 2017 – Europa Nostra Awards. Zgłoszenia można przesyłać do 1 października 2017 r.

Konkurs w ramach RPO WM Poddziałanie 8.6.1

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy.

Nabór wniosków Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr PPWA-2017-AG pn. „PILOT PROJECT - APPLICATION OF WEB ACCESSIBILITY REQUIREMENTS IN WEB- AUTHORING TOOLS AND PLATFORMS BY DEFAULT (WEB ACCESS BY DEFAULT)” (“Projekt pilotażowy – domyślne stosowanie wymagań dotyczących dostępności internetowej w narzędziach i platformach do tworzenia stron internetowych (domyślny dostęp do Internetu).

Ogłoszono konkurs w programie ''Szlakami Polski Niepodległej''

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej" 2017-2018 r.

Zmiana terminu naboru w Grantach Wyszehradzkich

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki poinformował o zmianie jesiennego terminu naboru wniosków w ramach Grantów Wyszehradzkich.

Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Pakiet edukacyjny „Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej” (konkurs nr ew. 17/2017/OWzS).

Stypendia z Funduszu Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka po raz trzeci zaprasza do udziału w programie stypendialnym dla zdolnych sportowców. Wnioski można składać do 26 września 2017 r.

„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszono konkurs ofert!

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych.

Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants