Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stowarzyszenie MANKO

Status prawny: stowarzyszenie
OPP: od 2012-01-01
Zakres działalności:
zdrowie, uzależnienia, kultura, edukacja
Sposób reprezentacji:

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd.

Rok rejestracji: 2005-01-01
Podmiot rejestrujący: Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Adres siedziby: Siarczki 16, 30-698 Kraków
NIP: 679-28-41-817
REGON: 120027434
KRS: 0000225549
Podatnik VAT: NIE
Nr konta: 25 2490 0005 0000 4600 9537 1831
Nr konta OPP: 34 2490 0005 0000 4600 5944 6846
Telefon 12 429 37 28
Fax 12 429 37 28
Kontakt e-mail: zarzad@manko.pl, pr@manko.pl, redakcja@manko.pl
WWW:

www.manko.pl, www.lokalbezpapierosa.pl, www.paleniejestslabe.pl,  www.polskabezdymu.pl, www.ryzykochania.pl,

Opis działalności

Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło swoją działalność ponad 15 lat temu, najpierw jako wydawca Magazynu Studenckiego MANKO, a następnie jako pomysłodawca i organizator wielu kampanii społecznych. Projekty mają na celu m.in. uświadamianie i edukowanie społeczeństwa w kwestii szkodliwości palenia tytoniu, szczególnie biernego, palenia w obecności dzieci, promowanie pozytywnych wartości i podstaw wśród młodych ludzi, nawołując do bezpiecznych zachowań seksualnych i regularnych badań na obecność wirusa HIV, uwrażliwianie na zagrożenia związane  z pigułką gwałtu oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

W ramach każdego projektu prowadzone są liczne wydarzenia, akcje społeczne, eventy m.in. Dni Zdrowia, darmowe badania i konsultacje medyczne, Światowy Dzień Bez Tytoniu, flash moby, akcja 30 000 000 podziękowań, z okazji wprowadzenia zakazu palenia w miejscach publicznych, działania promocyjne
w Internecie, gry miejskie i murale, konkursy, przeglądy filmowe, seminaria naukowe i debaty.

We wszystkie wydarzenia zaangażowani są młodzi ludzie, którzy swoją pracą wsparli działania organizacji, jednocześnie zdobywając doświadczenie w tworzeniu inicjatyw publicznych oraz wykwalifikowani pracownicy Stowarzyszenia, którzy nieustannie dzielą się swoją wiedzą w tematyce prozdrowotnej oraz doświadczeniem w organizowaniu projektów i akcji społecznych.

Kampanie Stowarzyszenia MANKO:

 •  Lokal Bez Papierosa - kampania promująca sieć lokali gastronomicznych i rozrywkowych z całkowitym zakazem palenia oraz edukację w zakresie biernego palenia. Więcej informacji www.lokalbezpapierosa.pl.
 •  Nie pal przy dziecku - kampania edukująca w zakresie szkodliwości palenia w obecności dzieci i kobiet w ciąży. Więcej informacji www.niepalprzydziecku.pl
 • Palenie jest słabe - kampania edukująca młodzież gimnazjalną w zakresie profilaktyki palenia tytoniu. W ramach kampanii powstanie portal, gra edukacyjna, spot z udziałem cele brytów oraz materiały edukacyjne. Planujemy zaproszenie 500 szkół gimnazjalnych i zorganizowanie 5 spotkań edukacyjnych dla uczniów i pedagogów. Więcej informacji www.paleniejestslabe.pl
 • RyzyKOchania, PrzeTESTuj się – kampanie zwracające uwagę młodzieży na niebezpieczeństwo związane z HIV/AIDS oraz promujące testowanie w kierunku HIV. Więcej informacji www.ryzykochania.pl
 • KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa – kampania promująca świadome krwiodawstwo, transplantologię oraz przekazywanie szpiku kostnego. Więcej informacji www.krkrkr.org.pl
 • Pilnuj Drinka – kampania skierowana przede wszystkim do młodych kobiet zagrożonych wykorzystaniem seksualnym po nieświadomym zażyciu tzw. „pigułki gwałtu".
 • Zostań Ambasadorem 1% - kampania promująca ideę przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 • Księgowi Przyszłości - projekt ma za zadanie zmianę wizerunku księgowych. Portal to źródło informacji na tematy istotne dla tej branży: zmiany w prawie, raporty, wywiady, opinie, polemiki, porady. Dostarcza informacji na temat najnowszych ofert pracy oraz staży w branży księgowości, audytu, podatków. Więcej informacji www.ksiegowiprzyszlosci.pl
 • Sukcesja na czas - kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość społeczną związaną z sukcesją majątkową jako warunkiem zachowania ciągłości i rozwoju biznesu rodzinnego w wymiarze międzypokoleniowym.
 • Studiuj w Polsce, Study In Malopolska – kampanie mające na celu promocję polskich uczelni za granicą. W ramach kampanii zorganizowaliśmy targi uczelni polskich za granicą (Nowy Jork, Houston,  Dublin, Lwów, Dniepropetrowsk) oraz Zjazd Dyrektorów i Rekruterów Szkół Średnich z Europy Wschodniej.

Media Stowarzyszenia MANKO:

 • Magazyn Studencki MANKO, ma 15-letnią tradycją, zapoczątkowaną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Magazyn jest obecny na rynku od 1998 roku i ma na koncie 86 wydań. Nakład magazynu to 20.000 egzemplarzy oraz ok. 10 000 pobrań elektronicznych każdego numeru, ze strony www.manko.pl. Odbiorcami MANKO są: studenci (ok. 300 000 studentów z Krakowa, Warszawy, Kielc, Śląska i Zagłębia), skupieni wokół 40 największych uczelni wyższych; osoby ambitne, podnoszące swoje kwalifikacje, dążące do sukcesu i zaangażowane społecznie; działacze organizacji studenckich, społecznych i samorządowych, absolwenci i kandydaci na studia, przedstawiciele studenckich mediów. Więcej informacji: www.manko.pl
 • Głos Seniora - magazyn i portal dla seniorów wydawany w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, pod patronem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków seniorów do podejmowania aktywności obywatelskiej i włączania seniorów w życie społeczno-publiczne budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Czasopismo i portal internetowy pełnią rolę informatora, poradnika i platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora i innymi organizacjami zajmującymi się tą grupą wiekową. Odbiorcami Głosu Seniora są seniorzy w wieku 60+, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora. Nakład magazynu to 20.000 – 30.000 egzemplarzy. Więcej informacji: www.glosseniora.pl
 • Myśl Zdrowo - na łamach magazynu poruszana jest tematyka zdrowotna, medyczna, farmakologiczna, profilaktyczna, ziołolecznicza, rehabilitacyjna i społeczna. Głównym celem magazynu jest rzetelne edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowej wiedzy medycznej. Zamieszczamy wypowiedzi i opinie najlepszych  naukowców, klinicystów i praktyków. Popularyzujemy także dorobek krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie we współpracujących z nami szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia, przychodniach specjalistycznych i aptekach na terenie Małopolski i Śląska. Magazyn jest finansowany ze środków prywatnych. Więcej na stronie myslzdrowo.pl
 • Magazyn Drogowskaz Maturzysty - profesjonalny poradnik mający na celu pomoc w racjonalnym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości i rozpoczęcia studiów. To również połączenie treści edukacyjnych ze sprawami życia codziennego młodzieży maturalnej. Magazyn ten jest dystrybuowany w szkołach średnich na terenie Małopolski. Więcej na stronie www.drogowskazmaturzysty.pl
 • MANKO TV – kanał internetowy, który w ciągu czterech miesięcy od uruchomienia obejrzało prawie 16 tysięcy osób. W MANKO TV znaleźć można relacje z aktualnych i ciekawych eventów studenckich – konferencji, spotkań, imprez. Więcej na stronie www.youtube.com/user/Mankotv/videos
 • Anti Tobacco TV – kanał internetowy o tematyce tytoniowej. Więcej na stronie www.youtube.com/user/AntiTobaccoTv.

W ramach prowadzonych działań Stowarzyszenie MANKO podjęło współprace zarówno z instytucjami państwowymi (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny), jak i międzynarodowymi (m.in. World Health Organization, World Lung Foundation). Aktualnie MANKO współpracuje z 500 podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi, instytucjami, firmami prywatnymi, uczelniami wyższymi, uniwersytetami III wieku, klubami seniorów.

 

Władze organizacji

Łukasz Salwarowski – Prezes
Magdalena Petryniak – Wice Prezes
Sabina Bryś – Członek Zarządu

Nagrody i wyróżnienia

Działalność Stowarzyszenia MANKO doceniona została kilkoma nagrodami oraz wyróżnieniami w prestiżowych konkursach:

 • IGTC International Tobacco Alumni Award For Excellence 2012 – Prestiżowa międzynarodowa nagroda za skuteczne działania rzecznicze w obszarze Tobacco Control. Nagroda przyznana przez Johns Hopkins University of Public Health ze Stanów Zjednoczonych.
 • Kryształy Soli 2011 – Nagroda przyznana przez Marszałka Województwa Małopolskiego za kampanię Lokal Bez Papierosa.pl w kategorii „skuteczna kampania edukacyjna".
 • Złote Spinacze 2011 - Podwójne wyróżnienie dla kampanii Lokal Bez Papierosa.pl w konkursie na najlepszą kampanię PR w kategorii „Kampania Edukacyjna" oraz „Public Affars & Lobbing", za skuteczne wdrożenie zakazu palenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
 • Najlepsza Okładka 2010 - Nagroda przyznana Miesięcznikowi MANKO w ogólnopolskim konkursie prasy studenckiej przez redakcję magazynu Arteon.
 • Laury Magellana 2009 - Nagroda przyznana dla pomysłodawcy kampanii Lokal Bez Papierosa.pl i jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia MANKO –  Łukasza Salwarowskiego.
 • Biały Kruk 2007 - Nagroda przyznana za podjęcie i skuteczną realizację Kampanii Lokal Bez Papierosa.pl, przyznana przez Fundację Promocja Zdrowia i Prymasa Polski.

Współpraca z miastem

Stowarzyszenie MANKO podejmuje współpracę z przedstawicielami instytucji publicznych, w tym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Krakowa, Radą Miasta Krakowa, Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Kuratorium Oświaty w Krakowie.
W ramach współpracy podejmowane są wspólne działania w zakresie promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej, regionu, produktów regionalnych.

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie następujących zadań publicznych:
1) promowania wolności słowa i demokracji
2) promowania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych
3) promowania etyki biznesu i działań anty-korupcyjnych
4) promowania wrażliwości społecznej i ekologicznej
5) promowania praw człowieka
6) promowania społeczeństwa obywatelskiego i projektów prospołecznych
7) promowania rozwoju kulturalnego środowiska studenckiego
8) promowania integracji międzykulturowej
9) promowania rozwoju członków redakcji
10) promowanie programów koordynowanych przez Unię Europejską.
11) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12) działalności charytatywnej;
13) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
15) ochrony i promocji zdrowia;
16) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
19) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
21) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
22) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
23) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
24) turystyki i krajoznawstwa;
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, z także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28) promocji i organizacji wolontariatu;
29) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
30) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
31) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Linki do serwisów społecznościowych

www.facebook.com/mankopl
www.facebook.com/pl.bezdymu
www.facebook.com/lokalbezpapierosapl
www.facebook.com/paleniejestslabe
www.facebook.com/przeTESTujsie