Fundacja Artes

Status prawny:
fundacja
Zakres działalności
niepełnosprawni, kultura
Sposób reprezentacji:

Jednoosobowo, prezes Zarządu Fundacji Artes

Rok rejestracji:
2003-01-01
Podmiot rejestrujący:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
Adres siedziby:
Estery 3, 31-056 Kraków
NIP:
6762234509
REGON:
356693243
KRS:
0000150196
Podatnik VAT:
NIE
Nr konta:
45 1500 1142 1211 4004 7176 0000
Telefon:
124466810
Fax:
(12) 292-60-20
Kontakt e-mail:
biuroartes@gmail.com
WWW:

www.artes.krakow.pl

Opis działalności

Fundacja  Artes prowadzi na ul. Estery3 w Krakowie Warsztat Terapii Zajęciowej dla 20 osób niepełnosprawnych somatycznie oraz na ul. Meiselsa 4 w Krakowie Firmę Społeczną zatrudniającą osoby niepełnosprawne. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą rękodzieła.

Władze organizacji

Zarząd Fundacji Artes: prezes Teresa Postrzednik, pełnomocnik Piotr Bociek
Rada Fundacji:  prof. Jerzy Wroński, Marta Kowalewska, Anna Wojciechowska

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Lodołamacz- Instytucja 2013

Współpraca z miastem

Fundacja we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej

Cele statutowe

Celem działania Fundacji Artes jest aktywność w następujących obszarach życia społecznego:

  1. Kultura,sztuka,ochrona tradycji, w tym ochrona ginących zawodów.
  2. Ochrona zdrowia, w tym działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
  3. Nauka,edukacjaiwychowanie.
  4. Turystyka.

Celem Fundacji jest również:

  1. Pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie ich szans.
  2. Działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między kulturami i narodami.

Linki do serwisów społecznościowych

www.facebook.com/fundacja.artes