Komunikat archiwalny

„Witaj w Polsce…” - informator dla cudzoziemców

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa opracowało informator „Witaj w Polsce - pakiet powitalny dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie”. Dokument w języku angielskim i ukraińskim ma zapewnić cudzoziemcom mieszkającym w naszym mieście dostęp do kompleksowych informacji związanych z ich pobytem w Polsce.

„Witaj w Polsce…” - informator dla cudzoziemców
Fot. Organizacje Pozarządowe

Broszury zostały przygotowane w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Zawierają informacje m.in. na temat zasad korzystania ze służby zdrowia i edukacji, możliwości uzyskiwania świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, zasad wykonywania pracy, sposobu postępowania w przypadkach pokrzywdzenia przestępstwem oraz wynajmu mieszkań i uzyskiwania prawa jazdy. Znalazły się w nich także przydatne adresy urzędów i organizacji w Krakowie świadczących cudzoziemcom pomoc, w tym bezpłatną pomoc prawną.

Publikacje będą dystrybuowane, zarówno w wersji papierowej i elektronicznej w krakowskich urzędach, organizacjach i punktach informacyjnych.

Informator w angielskiej wersji językowej.
informator_dla_cudzoziemcow_en

Informator w ukraińskiej wersji językowej.
informator_dla_cudzoziemcow_ukr

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej grupom zagrożonym wykluczeniem i dyskryminacją, przede wszystkim migrantom i uchodźcom. 

Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców w Polsce. Zameldowanych jest tu 6730 cudzoziemców, liczba ta nie obejmuje jednak osób przebywających w Krakowie poniżej 3 miesięcy lub niezameldowanych. Ponadto do miasta przyjeżdża co roku ponad 2 mln cudzoziemców.

Miasto stanowi zarówno ważny ośrodek uniwersytecki i turystyczny jak i biznesowy, co sprawia, że w mieście przebywają cudzoziemcy o różnym pochodzeniu, wieku, statusie materialnym i sytuacji, w tym osoby narażone na dyskryminację.

Materiały dla cudzoziemców zostały opracowane w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym: 1) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii - organizacja wydarzenia nawiązującego do idei Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową 2) Program przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii – pakiet powitalny dla cudzoziemców.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy