Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Krakowa

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Krakowa:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.  w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019,
 2. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania.

Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa w imieniu grupy Radnych Miasta Krakowa (Komisja Sportu i Kultury Fizycznej) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019,
 2. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 7 do 24 października 2016 r. włącznie.

Wypełniony formularz z uwagami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2016 r. na:

 1. adres poczty elektronicznej sp.umk@um.krakow.pl lub
 2. numer faksu 0126169611@fax.umk lub
 3. adres: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa 31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10.

Załączniki (projekty uchwał):

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019 [.pdf]
 2. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania [.pdf]
 3. Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania – wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu w zakresie sportu [.pdf]
 4. Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania – rozliczenie dotacji z wykonywanego / wykonanego projektu [.pdf]

Załączniki (formularze konsultacji):

 1. Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej: projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019. [.doc]
 2. Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej: projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania. [.doc]

 

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2016-10-07
Data aktualizacji: 2016-10-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź