Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dot. punktu informacyjnego dla obcokrajowców

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 18 lutego 2019 roku o godz. 15.00.

Fot. pixabay

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków''.

Punkt Informacyjny z poradami w językach obcych powinien realizować następujące cele:

 1. zwiększenie wiedzy cudzoziemców na temat ich praw i obowiązków oraz kwestii związanych z życiem w mieście np. w następujących obszarach:
 • dostęp do edukacji;
 • dostęp do służby zdrowia;
 • dostęp do kultury;
 • uzyskanie prawa jazdy;
 • pomoc społeczna oraz korzystanie z świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kraków;
 • pomoc ofiarom dyskryminacji lub przemocy;
 • wynajmem mieszkań oraz zasady wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
 • rynek pracy i zatrudnienie;
 • kursy bezpłatne oraz komercyjne dla cudzoziemców terenie Krakowa;
 • załatwianie formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę.
 1. wzrost zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz ich integracji z mieszkańcami Krakowa np. poprzez:
 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie;
 • popularyzowanie wiedzy na temat eventów i wydarzeń kulturalno – oświatowych;
 • pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji.
 1. wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie, w tym:
 • uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej Punktu Informacyjnego, udostępnionej do obsługi cudzoziemców;
 • obsługa dyżurnego telefonu informacyjnego dla cudzoziemców w trakcie pełnionych dyżurów;
 • stały kontakt z Referatem ds. Projektów Społecznych, Dialogu i Wielokulturowości w zakresie opracowywania treści (na adres: otwarty@um.krakow.pl) do publikacji bieżących informacji i ofercie i działalności Punktu Informacyjnego w miejskim portalu „Obywatelski Kraków”
 1. obsługa w Punkcie Informacyjnym minimum w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania 200 000 złotych.

Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-01-28
Data aktualizacji: 2019-01-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź