Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Fot. Pixabay

OGŁOSZENIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KRAKOWIE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania publicznego: Aktywizacja dzieci i młodzieży metodą streetworkingu na terenie Dzielnicy IV.

Komórka realizująca: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Termin realizacji zadania: od 17.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

Miejsce realizacji zadania: na terenie Dzielnicy IV Miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

  1. Realizacja zadania obejmuje zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy IV poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej.
  2. Działaniami zostanie objętych minimum 50 dzieci i młodzieży.
  3. Pracę metodą streetwork podejmą minimum 2 osoby posiadające doświadczenie w powyższym zakresie.
  4. Praca metodą streetwork odbywać się będzie cyklicznie, minimum 4 razy w tygodniu po 4 godziny zajęć.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego: 

Celem zadania jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień poprzez wzmacnianie czynników chroniących wśród dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy IV, które spędzają czas na osiedlach, podwórkach, ulicach bez opieki osób dorosłych.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Wzrost poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych. Utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, takich jak: konstruktywna komunikacja, umiejętność budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi, postawy asertywne, radzenie sobie ze stresem.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy