Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport Wszystkich Dzieci”

Dofinansowaniem objęte są następujące zadania:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.
Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport Wszystkich Dzieci”
Fot. Pixabay

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Jednocześnie przy spełnieniu powyżej wskazanych warunków o przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań mogą ubiegać się:

 1. zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim,
 2. zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, podmiotów ponadregionalnych i ogólnopolskich,
 3. zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” może być realizowane przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski oraz państwowe instytuty badawcze.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono kwotę 49 000 000 zł w podziale na zadania:

 1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 23 000 000 zł.
 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych
  przez polskie związki sportowe – 16 000 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy nadsyłać odpowiednio:

 • dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 6 grudnia 2019 r.,
 • dla zadania nr 2 - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do dnia 20 stycznia 2020 r.
 • dla zadania nr 3 - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – do dnia 20 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2693,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy