Komunikat archiwalny

Kolejna edycja konkursu ''Seniorzy w akcji''

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłosiło konkurs „Seniorzy w akcji”, organizowany w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kolejna edycja konkursu ''Seniorzy w akcji''
Fot. Pixabay

Cele Konkursu „Seniorzy w akcji” to:

 • zaangażowanie i wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego otoczenia,
 • wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • włączanie osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną,
 • promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.

Realizacja nagrodzonych projektów jest wspierana:

 • poprzez konsultacje i pomoc w dopracowaniu pomysłów zgłoszonych do Konkursu (czyli tzw. inkubatora projektów), warsztaty wzmacniające kompetencje osób realizujących projekt oraz poprzez wsparcie i konsultacje z tutorem oraz zespołem Konkursu, na wszystkich etapach realizacji projektów,
 • finansowo: przyznajemy dotacje (w wysokości do 15 tys. złotych) na realizację projektów dopracowanych w ramach inkubatora oraz poprzez finansowanie udziału w warsztatach, wsparcie profesjonalnych tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych, wsparcia animatorów kultury z Sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu dla uczestników projektu, wsparcie prowadzonych działań lub ewaluacja).

Dotacje i wsparcie zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów w ramach Konkursu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2020 r., a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2021 r.

Program ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność należy traktować (w zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub powiat.

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

 1. Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
 2. Działania edukacyjne i kulturalne
 3. Działania na rzecz środowiska
 4. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) – zwani animatorami. Animatorzy we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu starającego się o wsparcie (organizacja wspierająca).
Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na Konkurs.
Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na Konkurs. Osoba będąca animatorem może w tej roli uczestniczyć nie więcej, niż w dwóch edycjach Konkursu „Seniorzy w akcji”.

Minimalna kwota wsparcia finansowego na realizację projektu, o którą można ubiegać się w ramach Konkursu, wynosi od 9 000 zł do 15 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Wymagany jest finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Przebieg konkursu:
•    I ETAP – złożenie listu intencyjnego (od 20 lutego do 15 marca 2020 r.)
•    II ETAP – spotkanie z Komisją Konkursową – maj 2020 r. (w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie)
•    III ETAP – uczestnictwo w warsztatach (inkubatorze) i wnioski o dotacje – czerwiec 2020 r.
•    Realizacja działań projektowych - wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy