Komunikat archiwalny

Konkurs wniosków w ramach działania Music Moves Europe

Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Edukacja muzyczna” („Music education and learning”) w ramach działania pilotażowego Music Moves Europe.

Konkurs wniosków w ramach działania Music Moves Europe
Fot. Pixabay

W ramach konkursu planowane jest wsparcie co najmniej 8 innowacyjnych programów w zakresie edukacji muzycznej i uczenia się, adresowanych do dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) poprzez współpracę sektora muzyki i edukacji w dziedzinie kultury/sztuki.

Głównym celem naboru jest wsparcie i wzmacnianie włączania społecznego poprzez umożliwienie dzieciom dostępu do edukacji muzycznej i uczenia się, które inaczej nie miałyby takiej szansy. Włączanie społeczne zakłada zapewnienie niezbędnego wsparcia dla wszystkich uczących się, adekwatnego do ich potrzeb, łącznie z zapewnieniem wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej z nieuprzywilejowanych środowisk, ze środowiska migrantów lub ze specjalnymi potrzebami.

Działania możliwe do realizacji w ramach projektu:

  • organizacja wspólnych narzędzi edukacyjnych takich jak: warsztaty, szkoły letnie bądź obozy
  • użycie narzędzi audiowizualnych lub cyfrowych
  • przygotowanie i udział w wydarzeniach muzycznych, w ramach między innymi, projektu społecznego, występu, parady lub festiwalu.

Nie są możliwe do realizacji następujące działania:

  • działania edukacji formalnej, studia i projekty mapowania.

Konkurs jest adresowany do publicznych lub prywatnych podmiotów działających dla zysku lub non-profit, posiadających osobowość prawną (krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne; szkoły podstawowe i średnie; szkoły muzyczne, konserwatoria, organizatorzy wydarzeń muzycznych i festiwali; reprezentanci organizacji z sektora edukacyjnego oraz muzycznego), posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji, znajomość sektora muzycznego oraz wiedzę i możliwości organizacji innowacyjnych projektów o europejskim zasięgu, mających siedzibę w krajach uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Na dofinansowanie projektów w naborze przewidziano 300 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://kreatywna-europa.eu/nabor-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-music-moves-europe-dzialanie-edukacja-muzyczna/ oraz https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy