Instrukcja postępowania przy składaniu ofert w trybie Małych Zleceń art.19a

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przygotował dla organizacji pozarządowych instrukcję postępowania przy składaniu ofert w trybie Małych Zleceń art. 19a.

Instrukcja postępowania przy składaniu ofert w trybie Małych Zleceń art.19a
Fot. pixabay.com

Kto może złożyć ofertę?

Ofertę mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór) TUTAJ,
  • uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (wzór) TUTAJ.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wygenerowania oferty w systemie NAWIKUS pod adresem: http://gwa.nawikus.krakow.pl.

Ponadto Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie przypomina, że wygenerowanie w Systemie Informatycznym NAWIKUS oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty do Urzędu Miasta Krakowa!

Ofertę, po wygenerowaniu w systemie NAWIKUS, należy wydrukować, opieczętować,  podpisać (zgodnie z reprezentacją Organizacji) oraz dostarczyć do Urzędu Miasta Krakowa.

Ofertę można złożyć z zakresu sfery zadań publicznych przewidzianych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Krakowa musi uznać celowość realizacji zadania.

Gdzie można złożyć ofertę?

Ofertę należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do siedziby właściwego Wydziału, który realizuje zadanie publiczne.

Informacja o lokalizacjach TUTAJ.

Jaka jest wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego?

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Natomiast łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Jaki jest okres realizacji zadania publicznego?

Zadanie publiczne jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Kiedy oferta podana jest do publicznej wiadomości?

Po uznaniu celowości realizacji zadania, na które organ ma 7 dni roboczych, oferta zostaje zamieszczona na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

Uwagi do oferty może zgłaszać każdy w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Kiedy zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego?

Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania uwag oraz po ich rozpatrzeniu .

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy