Komunikat archiwalny

Informacja o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych  konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi
Fot. Organizacje Pozarządowe

Konsultacje planowane są od 25 maja do 19 czerwca 2020 roku, a  ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 25 maja do 19 czerwca br. naprzemiennie w godz. 8.00–11.00 oraz w godz. 12.00–15.00, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań TUTAJ;
  2. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 czerwca 2020 r. w następujący sposób:
  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e–mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków (urna w holu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy