Raportu z Konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020-2022

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przygotował raport z konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022.

Raportu z Konsultacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020-2022
Fot. Organizacje Pozarządowe

Konsultacje zostały przeprowadzone okresie od 7 do 29 maja 2020 r.

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020–2022, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie zapisów konsultowanego dokumentu.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy