Komunikat archiwalny

Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030.

Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030
Fot. pixabay.com

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1590), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. dokumentu. Uwagi mogą zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się szeroko rozumianą polityką społeczną na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w szczególności prosi o przekazywanie informacji na temat:

  • kluczowych obszarów, które wymagają pogłębienia diagnozy;
  • źródeł danych, z których można skorzystać prowadząc analizy diagnostyczne w poszczególnych obszarach;
  • danych do diagnozy.

Pomocniczo załączono raport sprawozdawczy z realizacji Strategii za lata 2015–2019 dostępny TUTAJ.

Obowiązującą Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015–2020 można znaleźć TUTAJ.

Informacje należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: sr@mops.krakow.pl
  • numer faksu: 12 616 54 28
  • osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30–529 Kraków, tel. 12 616 53 56

Dodatkowo odbędą się dyżury telefoniczne ekspertów, które zostaną przeprowadzone:

  • w piątek 3 lipca 2020 r. w godzinach 8:00–11:00
  • we wtorek 7 lipca 2020 r. w godzinach 12:00–15:00
  • w czwartek 9 lipca 2020 r. w godzinach 10:00–13:00
  • w środę 15 lipca 2020 r. w godzinach 12:00–15:00

Eksperci dyżurować będą pod numerami telefonów: 12 616 54 76 oraz 726 204 193.

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

pokaż metkę
Autor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy