Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący zachowania i utrwalania pamięci o historii i kulturze Żydów polskich

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Konkurs dotyczący zachowania i utrwalania pamięci o historii i kulturze Żydów polskich
Fot. Pixabay

Środki finansowe przyznawane w ramach grantu mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia, w szczególności na:

  1. dofinansowanie upamiętnień miejsc związanych z historią i kultura Żydów polskich,
  2. dofinansowanie projektów skierowanych do lokalnych społeczności,
  3. naukowe i popularnonaukowe wydawnictwa z zakresu dziejów i kultury Żydów,
  4. konserwację artefaktów,
  5. częściowe dofinansowanie konferencji,
  6. częściowe dofinansowanie projektów badawczych,
  7. częściowe dofinansowanie imprez popularyzatorskich oraz promujących tolerancję międzyetniczną,
  8. dofinansowanie projektów edukacyjnych,
  9. dofinansowanie projektów współorganizowanych przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma lub Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,

z zastrzeżeniem, że preferowane będą projekty realizowane przy udziale członków Stowarzyszenia lub zacieśniające współpracę z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma lub Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w których zaangażowani zostaną mieszkańcy.

Nie jest dopuszczalne składanie wniosków z terminem realizacji dłuższym niż do 31 grudnia 2021 r.

O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność związaną z działaniami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu konkursowym i spełniają określone w nim wymogi.

Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 106 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 14 września 2020 r., godz. 15:00. Informacja o przyznanych dofinansowaniach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do 23 października 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://szih.org.pl/komisja-grantowa-nowy-konkurs-grantowy/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy