Komunikat archiwalny

Dodatkowy konkurs ofert w ramach programu pomocy osobom bezdomnym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Dodatkowy konkurs ofert w ramach programu pomocy osobom bezdomnym
Fot. Pixabay

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

  • MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
Na realizację zadania publicznego w ramach modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.

  • MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
Na realizację zadania publicznego w ramach modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

Zadanie publiczne realizowane będzie w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Do udziału w konkursie uprawnione są zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę w konkursie.

Na konkurs przeznaczono 5 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na projekt. Wymagany jest wkład własny Oferenta w wysokości co najmniej 10% całkowitej kwoty przeznaczonej na projekt.

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 14 października 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 listopada 2020 r.

Pytania w zakresie konkursu można kierować do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, pod nr telefonu: 22 661 12 77.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-2021

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy