Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20" w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie –
ul. Reymonta 20" w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 -32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 listopada 2020 roku o godz. 1500
Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 21 października 2020 roku o godz. 1500.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym 

pokaż metkę
Osoba publikująca: DARIUSZ WALCZAK
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy