Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Tryb małych grantów - powiat krakowski

Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do składania wniosków w trybie „małych grantów”.

Fot. Pixabay
Pixabay

Tryb pozakonkursowy „małe granty” wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego poza otwartymi konkursami ofert.

W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).

Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni. Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://powiat.krakow.pl/malegranty/

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-01-08
Data aktualizacji: 2021-01-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat