Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert na prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  1. prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci oraz osób starszych,
  2. rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci i seniorów w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami,
  3. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  4. prowadzenia/rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych,
  5. udzielania pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego – w ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych.

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta.

Na realizację zadania planuje się przekazać środki w wysokości 130 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax: 22/845-18-20 .
Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: profilaktyka@mswia.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2021-roku-zadania-publicznego-pt-prowadzenie-telefonu-interwencyjnego-w-sprawie-zaginionych-dzieci

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-23
Data aktualizacji: 2021-02-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat