Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejski Program Ochrony Zdrowia - Zdrowy Kraków 2022-2024 - II etap

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza instytucje, organizacje i podmioty związane z ochroną zdrowia do wzięcia udziału w II etapie konsultacji społecznych, dotyczących kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”, w ramach których można zgłaszać wnioski i propozycje działań w obszarze zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, do realizacji w perspektywie trzyletniej, tj. od 2022 do 2024 roku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem II etapu konsultacji jest rozpoznanie opinii i perspektyw instytucji, organizacji i podmiotów związanych z ochroną zdrowia w zakresie działań prowadzonych przez Miasto w obszarze ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, tak aby realizowane zadania w latach 2022-2024 uwzględniały zróżnicowane potrzeby  interesariuszy.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa według poniższego harmonogramu konsultacji.

Harmonogram konsultacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022–2024 – etapy I, II i III

I ETAP
Termin I etapu konsultacji: od 17 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r. (przeprowadzony)

II ETAP
Termin II etapu konsultacji: od 19 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r.

W ramach II etapu konsultacji zbierane są uwagi ogólne oraz propozycje realizowanych zadań w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022–2024”, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dla instytucji, organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów.

Materiały do konsultacji:

  • Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019–2021”;
  • Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2021;
  • Sprawozdania roczne z realizowanych w poprzednich latach Programów.

Materiały merytoryczne oraz formularze konsultacyjne dla drugiego etapu konsultacji w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można w dniach 19 lipca–1 sierpnia 2021 r.:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022–2024”;
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022–2024”.

III ETAP
Termin III etapu konsultacji: od 1 września 2021 r. do 1 października 2021 r.

W ramach etapu będą prowadzone konsultacje projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022–2024” z mieszkańcami, instytucjami, organizacjami i innymi zainteresowanymi podmiotami (zgłaszanie uwag i wniosków z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych, dyżury telefoniczne pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, otwarte spotkania z mieszkańcami oraz z NGO).

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Panią Marią Piętak-Frączek – kierownikiem Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (adres e–mail: maria.pietak–fraczek@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 92) lub Panią Joanną Jabłońską – pracownikiem Referatu ds. Zdrowia (adres e–mail: joanna.jablonska1@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 97).

Szczegółowe informacje TUTAJ.

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-07-16
Data aktualizacji: 2021-07-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź