Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wsparcie Fundacji PGE

Fundacja PGE powstała w 2011 r. z inicjatywy Fundatora, którym jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

 • nauka i edukacja
 • lecznictwo i ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • działalność ekologiczna i ochrona środowiska
 • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Fundacja przekazuje darowizny, które są świadczeniem pieniężnym na rzecz osób prawnych i podmiotów niemających osobowości prawnej, posiadających swoją siedzibę w Polsce.

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane z działalnością gospodarczą (non-profit) w szczególności następującym Podmiotom:

 1. fundacjom;
 2. stowarzyszeniom;
 3. szkołom;
 4. uczelniom wyższym;
 5. domom dziecka;
 6. placówkom opiekuńczym;
 7. publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 8. innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego;

pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego.

Fundacja nie udziela darowizn osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz najbliższych członków ich rodzin. Dopuszcza się udzielanie darowizn na rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym.

Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania. W przypadku udzielenia darowizny w kwocie 20 000 PLN i poniżej decyzja podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej większością głosów. Darowizny w kwocie przekraczającej 20 000 PLN, Zarząd Fundacji udziela po zatwierdzeniu wniosku o udzielnie darowizny przez Radę Fundacji.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 tygodni.

Szczegółowe informacje o wsparciu Fundacji można znaleźć pod adresem: https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-07-22
Data aktualizacji: 2021-07-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź