Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w terminie od 1 do 22 października 2021 r., a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/ 2904 18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 1 do 22 października br. w godz. 10:00-14:00;
  2. wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 października br. w godz 16:00-18:00 w sali konferencyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24 (III piętro);
  3. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e–mail: konsultacje@um.krakow.pl,
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2022”,
  • dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków (pokój nr 8 III piętro).

Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z załącznikami dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl dopiero od dnia rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, tj. od dnia 1 października br.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat