Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa do roku 2030 - ogłoszenie o konsultacjach

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa do roku 2030 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Konsultacje odbędą się w terminie od 29 października do 26 listopada 2021 roku, a ich realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/ 2904 18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 29 października do 26 listopada br. w godz. 10:00-14:00;
  2. wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 9 listopada br. w godz. 16:00-18:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (I piętro);
  3. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sr@mops.krakow.pl,
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP z dopiskiem „KONSULTACJE SRPS do roku 2030",
  • dostarczyć lub wysłać wypełniony formularz do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (parter, dziennik podawczy).

Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa do roku 2030  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z załącznikami dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl dopiero od dnia rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, tj. od dnia 29 października br.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-10-20
Data aktualizacji: 2021-10-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź