górne tło

KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom - dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

 1. Regulamin KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom (pdf)
 2. Sprawozdanie z pierwszego posiedzenie KDO ds Przeciwdziałania Uzależnieniom 11.07.2017 (pdf)
 3. Sprawozdanie z drugiego posiedzenia KDO ds. Przeciwdziałania Narkomanii 25.11.2017 (pdf)
 4. Sprawozdanie z trzeciego posiedzenia KDO ds. Przeciwdziałania Narkomanii 17.01.2018 (pdf)
 5. Sprawozdanie z czwartego posiedzenia KDO ds. Przeciwdziałania Narkomanii 07.03.2018 (pdf)
 6. Sprawozdanie z piątego posiedzenia KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13.06.2018 (pdf)
 7. Uchwała nr 1/VP/2018 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13.06.2018 r.
 8. Sprawozdanie z szóstego posiedzenia KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 26.09.2018 (pdf)
 9. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 listopada 2018r (pdf)
 10. Raport z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2018 roku (pdf)
 11. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 stycznia 2019r (pdf)
 12. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 maja 2019r (pdf)
 13. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 16 września 2019r (pdf)
 14. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 16 października 2019r (pdf)
 15. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 15 stycznia 2020r (pdf)
 16. Raport z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2019 roku (pdf)
 17. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 17 czerwca 2020r (pdf)
 18. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 września 2020r (pdf)
 19. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 grudnia 2020r (pdf)
 20. Raport z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego d.s. Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2020 roku (pdf)
 21. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12 marca 2021 (pdf
 22. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 9 czerwca 2021r (pdf)
 23. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 10 września 2021r (pdf)
 24. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 października 2021r (pdf)
 25. Raport z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego d.s. Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2021 roku (pdf)
 26. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 stycznia 2022r (pdf)
 27. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 kwietnia 2022r (pdf)
 28. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 czerwca 2022r (pdf)
 29. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 września 2022r (pdf)
 30. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 6 października 2022r (pdf)
 31. Raport z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego d.s. Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2022 roku (pdf)
 32. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 11 stycznia 2023r (pdf)
 33. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 kwietnia 2023r (pdf)
 34. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 6 września 2023r (pdf)
 35. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 17 listopada 2023r (pdf)
 36. Raport z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego d.s. Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2023 roku (pdf)
 37. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 26 stycznia 2024r (pdf)
 38. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 kwietnia 2024r (pdf)