„Zasady wynajmu komunalnych lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych” – informator

„Zasady wynajmu komunalnych lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych” – informator
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

W związku z zainteresowaniem przedstawicieli III sektora zasadami, które dotyczą wynajmu gminnych lokali użytkowych organizacjom pozarządowym, przygotowany został informator, szczegółowo opisujący regulacje obowiązujące w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

Zasady wynajmu lokali użytkowych regulują:

Zgodnie z ww. przepisami wolne lokale użytkowe pozostające w zasobie lokalowym zarządzanym/administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, organizacje pozarządowe mogą wynająć w trybie: ustnej aukcji, pisemnego przetargu oraz drogą bezprzetargową.

Wymienione wyżej tryby zostały szczegółowo przedstawione w informatorze.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Broszura_okładka

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy